Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.


На 21 април, 2019 г. (НЕДЕЛЯ) между 10:30 ч. и 14:30 ч. ще има временни прекъсвания на връзката с Интернет поради извършване на спешен ремонт на оптичен кабел.


Временно засегнатите от прекъсванията ще бъдат всички абонати от област Перник.


МОЛИМ ВСИЧКИ ДА НИ ИЗВИНЯТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРИЧИНЕНИТЕ ВИ НЕУ...

6 Apr 2019

Неограничен високоскоростен Интернет - вече в Земен, Калища и околните населени места!

8 Feb 2019

Прекъсване в Интернет услугата за област Перник

30 Jul 2018

Поради техническо обслужване на съоръженията от страна на доставчик от по-високо ниво на 02 Август 2018 г. (четвъртък) между 11:30 ч. и 13:30 ч. са възможни прекъсвания на Интернет услугата за целия регион на обл. Видин.
Моля да имате предвид това обстоятелство при планирането на работата си за този...