top of page

Технически изисквания за интерфейсите, които "Ай Ти Мания" ЕООД предоставя към крайни електронни съобщителни абонатни устройства (компютърни конфигурации) за връзка с обществената електронна съобщителна мрежа на оператора (Интернет).

Разработени във връзка с изискванията на чл.272 и чл.273 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС)

Обща информация и спецификация за интерфейсите.

 

Интерфейсът, необходим за свързване на крайните абонатни устройства (компютърни конфигурации) към обществената електронна съобщителна мрежа на оператора „АЙ ТИ МАНИЯ” ЕООД, в качеството му на мрежова точка за достъп (NTP), се нарича мрежов интерфейс контролер (NIC) или LAN адаптор (мрежова карта). Той представлява компютърен хардуерен компонент, чието предназначение е да позволява на компютрите да осъществяват комуникация помежду си. По този начин, в ролята на крайно клиентско оборудване (CPE) компютърът на абоната се свързва с мрежовото оборудване (NTE) на оператора.

 

LAN адапторът поддържа стандартизиран мрежов протокол, дефиниран от стандарта IEEE 802.3, разработен от Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

 

Техническа спецификаци на LAN адаптора:

 

Общи мрежови спецификации за LAN адаптора (мрежовия интерфейс):

Поддръжка и съвместимост с мрежовите стандарти: IEEE 802.3 IEEE 802.3u;

Kонектор тип RJ-45 поддържащ 10Base-T и 100Base-TX операции;

Поддръжка на half/full-duplex & flow control (IEEE802.3X);

Поддръжка на Auto-negotiation (MDIX) автоматично детерминиране на типа свързване;

Поддържка на 10/100/1000Mbps Ethernet по усукана двойка;

Cъвместимост с операционните системи, използвани от абоната: Windows 95,98/ME/2000/XP/Vista/Win7, Win8,Linux;

LED за мониторинг;

Съвместимост със стандарта за електромагнитна съвместимост: FCC Class B Certification, CE Mark, VCCI.

 

Допъ лнителни спецификации на LAN адаптора (мрежовия интерфейс) при безжични мрежови карти.

 

Честотна лента 2.4 - 2.4835 GHz;

 

Поддържка на протоколи за обмен на данни: Fast Ethernet/Ethernet IEEE 802.11 b/g/n;

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 IEEE 802.3u.

Нормалното работно напрежение на LAN адаптора (мрежовия интерфейс) е дефинирано в стандарта 802.3 на IEEE и е определено като “unexposed” в CENELEC Report/ETSI Guide: R0BT-002/EG 201 212: “Electrical Safety: Classification of interfaces for equipment to be connected to Telecommunications Networks”, разработен от European Committee for Electrotechnical Standardization/European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

 

Честотна лента 5.180 - 5.700 GHz;

 

Поддържка на протоколи за обмен на данни: Fast Ethernet/Ethernet IEEE 802.11 а/n;

Съвместимост с мрежови стандарти: IEEE 802.11a, 802.11n

 

Използвани устройства за достъп (PTP, PTMP):

1. Nanostation 2

2. Nanostation M5

3. Nanostation M5 LOCO

4. Bullet M5.

5. Bullet M5Hp

6. Nano Beam M5

7. Rocket M5

 

Информация за декларациите за съответствие на тези устройства със законодателството на ЕС може да намерите тук: https://www.ubnt.com/compliance/. Пълния текст на ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие можете да намерите тук.

 

Всичките изброени по-горе устройства са съобразени с изискванията на Европейската директива RoHS, както и с директивите FCC Part 15.247, IC RS210 и Европейската марка за съответствие на стоките с директивите на Европейският съюз (CE).

 

Физическата връзка между LAN адаптора (мрежовия интерфейс) и мрежата на оператора се осъществява посредством конектор тип RJ-45. RJ-45 конекторът на LAN адаптора (мрежовия интерфейс), съгласно ISO8877, следва да отговаря на стандарта (TIA/EIA-568-B T568B), разработен от EIA (Electronic Industries Alliance).

 

LAN адапторът (мрежовият интерфейс) може да бъде както вграден в дънната платка (motherboard) на съответната клиентска компютърна конфигурация, така и да се добавя допълнително като външен хардуерен интерфейс.

 

ИНФОРМАЦИЯ И СПЕСИФИКАЦИЯ ЗА МРЕЖОВИЯ ИНТЕРФЕЙС, СЪГЛАСНО ПУБЛИКАЦИЯ ETSI EG 201 730-4 V2.1.1 (2006-07). ETSI е абревиатура на Европейският Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (European Telecommunications Standards Institute). Мрежовият интерфейс контролер e Телекомуникационно оборудване за терминиране на връзка (Telecommunication Terminal Equipment (TE) и е в съответстве с R&TTE-D [1], член 2.b).

 

Определението за „Телекомуникационно оборудване за терминиране на връзка” е както следва: „Продукт или оборудване, което предоставя възможност да се извършва обмен на данни чрез директно или индиректно свързване към интерфейси на обществени телекомуникационни мрежи, които интерфейси обществените телекомуникационни мрежи използват цялостно или частично с цел осъществяване на обществено достъпни телекомуникационни услуги.”

 

Настоящата информация и спецификация за интерфейса, необходим за свързване на крайните абонатни устройства (компютърни конфигурации) към обществената електронна съобщителна мрежа на оператора „АЙ ТИ Мания” ЕООД е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и в съответствие с посочените в указанията публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).

 

Настоящата информация и спецификация за интерфейса, необходим за свързване на крайните абонатни устройства (компютърни конфигурации) към обществената електронна съобщителна мрежа на оператора „АЙ ТИ Мания” ЕООД е публикувана на уеб страницата на оператора на адрес: http://itmania.net/ и е актуализирана към: Месец Май, 2015 г.

bottom of page