След десетилетия изолация, с. Флорентин и с. Ясен, обл. Видин са вече онлайн.


Надали има по-голяма радост за жителите на селата Флорентин и Ясен! Там, където нямат сигнал дори големите мобилни оператори, вече има високоскоростна Интернет връзка с качество, по-добро отколкото в големия град! Да им е честито!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.