Видеонаблюдение

Услугата по видеонаблюдение предоставя възможност за наблюдение в реално време. Подходящо решение e за охрана, непрекъснат контрол над търговски и строителни обекти, наблюдение на места, където няма изградена наземна инфраструктура. Комбинирано с достъп до Интернет, видеонаблюдението дава възможност за известяване чрез e-mail и/или sms при настъпване на дадено събитие. Достъпът до услугата е WEB базиран, чрез име и парола на on-line видео портал.

Връзка към оборудването се осъществява чрез нашата кабелна или безжична мрежа, което предполага използването и на недостъпни места, практически навсякъде.

 

Цените са по индивидуално договаряне и са съобразени с вида и количеството на камерите за видеонаблюдение и продължителността на съхранение на видеозаписите. За по-подробна информация отправете запитване чрез бутона по-долу и наш служител ще се свърже с вас възможно най-бързо.

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.