02 май 2020 г. Временно прекъсване на Интернет услугата за с. Балей, обл. Видин

На 02.05.2020 г. от 10:00 ч. до 14:00 ч. услугата ни няма да бъде достъпна в с. Балей, обл. Видин поради планирани мероприятия по поддръжка на мрежата ни. Молим клиентите в с. Балей да ни извинят за причинените неудобства!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.