Прекъсвания в Интернет услугата за област Видин на 02 август, 2018 г.


Поради техническо обслужване на съоръженията от страна на доставчик от по-високо ниво на 02 Август 2018 г. (четвъртък) между 11:30 ч. и 13:30 ч. са възможни прекъсвания на Интернет услугата за целия регион на обл. Видин. Моля да имате предвид това обстоятелство при планирането на работата си за този ден!

#интернет #Видин #Прекъсване

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.