top of page

Пролетно...


1) През всички сезони въздухът съдържа голямо количество вода, като нейното фазово състояние зависи от много фактори (главно температура, налягане, концентрация, химични потенциали на фазите, наличие на кондензационни ядра). 2) Водата обаче е голям "враг" на електромагнитните вълни поради факта, че е електрически проводник. Всъщност чистото вещество "вода" е диелектрик, но практически не се среща в природата. Винаги е примесено с други вещества, които правят водата добър проводник. 3) Както предавателите, така и клиентските приемни антени са на малки височини над терена. -- Когато между тях има дълготрайна гъста (приземна) мъгла, сигналът е смутен и отслабен поради влиянието на индуцираните в проводника-вода вторични електромагнитни вълни. Не може нито да се предвиди кога мъглата ще се появи или кога ще изчезне, нито да се отстрани по желание. -- Подобни ефекти причинява и наличието на големи количества вода в близост до траекторията на сигнала (морета, реки, езера, язовири). Но за разлика от мъглата, те могат да бъдат предварително взети под внимание. - Много вода съдържат и растенията - особено през топлата част на годината, когато се разлистят. Без да пречат на пряката видимост между устройствата, масивите от растения (дървета, високи храсти) могат да причиняват смущения. Това също се има предвид при монтажа. ‼️ Обаче има вероятност и нерядко се случва допълнително израснали растителни части да препречат дори пряката видимост. Затова е изключително важно (особено напролет) абонатите на безжичната мрежа да проверяват дали между приемната им антена и съответния предавател няма новоизраснали клони и растения. И ако има такива - пречещите части да се подкастрят, за да си осигурят максимално добро качество на приемания сигнал

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Все още няма етикети.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page