"АЙ ТИ МАНИЯ" ЕООД става на 10 години!


Точно преди 10 години в едно кафе се зароди идеята за "АЙ ТИ МАНИЯ". Излишно е да споменавам, че изминахме дълъг и трънлив път. Постигнахме успехи главно поради лоялността на нашите клиенти и помощта на нашите колеги. Бих искал да изкажа огромна благодарност на нашите колеги от "Перник ЛАН" ЕООД и "ВИПНЕТ" ЕООД за отзивчивостта и помощта, която проявиха към нас в трудни моменти! С това те показаха, че сме не само лоялни конкуренти на един споделен пазар, но и колеги с отношение към съдбата на другия! Бих искал да благодаря и на всички настоящи и бивши служители на фирмата за техния принос в общата ни работа! Без вас нямаше да стигнем до тук! Огромни благодарности и към нашите доставчици и субконтрактори, които ни помагат ежедневно да се развиваме и да подобряваме услугите си! БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ЗА ВСИЧКО! Вихрен Матев

Управител на "Ай Ти Мания" ЕООД

#интернет #общуване #годишнина #юбилей

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.