На вниманието на нашите абонати в с. Флорентин


Здравейте, съжаляваме за проблемите с интернета! Подали сме искане и очакваме разрешение да поставим нова антена за Флорентин, която съществено ще подобри качеството на услугата. Докато разрешението не бъде получено и монтажът - осъществен, не може да се направи нищо повече.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.