Технически проблем в мрежата


Технически проблем в мрежата засяга клиентите ни в населените места Ново село, Куделин, Връв, Балей, Ракитница, Брегово, Косово и др. Надяваме се проблемът да се реши още днес до 20:00 ч. 01.05.2017 г. 16:42 ч.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.