Предстоящо разширение на покритието в обл. Видин.


До края на м. Ноември, 2015 г. предстои разширяване на покритието на услугата ни, която ще обхване териториите на селищата Гъмзово, Брегово, Ново Село, Връв, Ракитница, Калина, Косово, Винарово.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.