Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.

Търсене
  • АЙ ТИ МАНИЯ ЕООД

Временни прекъсвания на Интернет услугата за област Перник на 21 април, 2019 г.


На 21 април, 2019 г. (НЕДЕЛЯ) между 10:30 ч. и 14:30 ч. ще има временни прекъсвания на връзката с Интернет поради извършване на спешен ремонт на оптичен кабел.

Временно засегнатите от прекъсванията ще бъдат всички абонати от област Перник.

МОЛИМ ВСИЧКИ ДА НИ ИЗВИНЯТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРИЧИНЕНИТЕ ВИ НЕУДОБСТВА!


11 преглеждания