Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.

Търсене
  • Vihren Matev

На вниманието на нашите абонати в с. Флорентин


Здравейте, съжаляваме за проблемите с интернета! Подали сме искане и очакваме разрешение да поставим нова антена за Флорентин, която съществено ще подобри качеството на услугата. Докато разрешението не бъде получено и монтажът - осъществен, не може да се направи нищо повече.


23 преглеждания