Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.

Търсене
  • АЙ ТИ МАНИЯ

Смущения, причинявани от естествени източници - или защо понякога се влошава качеството на връзката


Директните смущения на ЕМВ може да имат най-различен произход - често изкуствен, но не само. Основният естествен източник на различни видове смущения и заплахи е Слънцето, чрез влиянието върху Земята на различни физични ефекти в резултат от процесите, протичащи в него. Тези ефекти са няколко вида и се проявяват на Земята с различно закъснение след възникването им на Слънцето (поради различните си скорости на придвижване и от там - различните времена за достигане до Земята). Прогнозирането на (и предупреждаването за опасностите от) такива събития среща доста затруднения поради разнообразния характер и времеви диапазон на явленията, въпреки наличието на вече 2 сателита (DISCOVR & ACE) в слънчево-земната точка на Лагранж L1. Повече за процесите на Слънцето (англ. език)

За по-подробна информация - моля кликнете тук


#смущения #радиовръзка #интернет #електромагнитни

45 преглеждания