Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.

Търсене
  • АЙ ТИ МАНИЯ

с. Гайтанци, обл. Видин е вече онлайн.


От 28 Ноември 2015 г. жителите на селото могат да се възползват от предлаганата от нас висококачествена услуга - бърз и надежден интернет, който не спира при бури и гръмотевици!


9 преглеждания