Ubiquiti Networks, Inc., и неговите филиали не са отговорни, и не носят никаква отговорност, за предоставянето на всички услуги. Появата на всяко лого или позоваване на Ubiquiti Networks не е гаранция за всяка услуга или компания. Ubiquiti, логото на Ubiquiti и Ubiquiti Networks са регистрирани търговски марки или търговски марки на Ubiquiti Networks, Inc. или нейните филиали в САЩ и други страни.

Търсене
  • АЙ ТИ МАНИЯ

Предстоящо разширение на покритието в обл. Видин.


До края на м. Ноември, 2015 г. предстои разширяване на покритието на услугата ни, която ще обхване териториите на селищата Гъмзово, Брегово, Ново Село, Връв, Ракитница, Калина, Косово, Винарово.


6 преглеждания